Üç Yıllık Enerji Yatırım Ödenekleri Belirlendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, genel bütçeden enerji alanındaki yatırımlar için kamu kuruluşlarına, gelecek 3 yılda, 531 milyar lira ödenek tavanı belirlendi.

Bakanlığın hazırladığı Orta Vadeli Bütçe Programı 2022-2024, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.

Yapılan program kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için gelecek üç yılda toplam 13.905.037.000 lira ödenek teklif tavanı belirlendi. Özel bütçeli idareler için ise 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 517.550.605.000 liralık ödenek teklif tavanı öngörüldü.


Yeşil Dönüşüm

Program da “Yeşil Dönüşüm” başlığı altında iklim değişikliğinin küresel düzeydeki önemine yer verildi. Avrupa Birliği’nin bu alanda yayınladığı Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımların, Türkiye için ana ihracat pazarı olan Avrupa ülkelerinde ve bu ülkelerle ticaret yapan ülkelerde sanayide ve ekonomide yeşil dönüşümün gerekliliğini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu kapsamda yeşil dönüşüm ile çevre ve enerji alanlarında birçok projeye devlet desteği ve teşviki verileceği bildirildi.

Programa göre yeşil OSB ve yeşil endüstri bölgelerinin sertifikasyon sistemi tamamlanacak; çevreye duyarlı yatırımların finansmanına yönelik ihraçları teşvik edilecek. Bir yandan da enerji ve üretim kaynaklarını verimli kullanan çevreye yararlı yatırımlar desteklenecek.


Yıllara Göre Ödenek Teklif Tavanları

Yayınlanan program kapsamında, Kamu İdareleri’nin Genel Bütçesi 2022 yılında toplam 1.591.516.628.000 lira olarak belirlendi. Bunun içinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, 4.152.670.000 lira ödenek teklif tavanı ayrılacağı bilgisi verildi.

2022 Yılı Ödenek Teklif Tavanları

2022’de Özel Bütçeli İdareler için ise toplam 155.249.695.000 lira ödenek teklif tavanı öngörüldü.

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 941.744.000 lira

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 499.372.000 lira

-Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 328.422.000 lira

-Özel bütçeli idareler toplam: 155.249.695.000 lira.


2023 Yılı Ödenek Teklif Tavanları

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri toplam: 1.797.834.747.000 lira ödenek tavanı öngörüldü.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 4.622.015.000 lira

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 1.046.909.000 lira

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 550.415.000 lira

-Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 362.328.000 lira

-Özel bütçeli idareler toplam: 172.818.133.000 lira.


2024 Yılı Ödenek Teklif Tavanları

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri toplam 1.973.669.052.000 lira ödenek tavanı öngörüldü.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5.130.352.000 lira

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 1.143.784.000 lira

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 598.136.000 lira

-Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 392.714.000 lira

-Özel bütçeli idareler toplam: 189.482.777.000 lira

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/uc-yillik-enerji-yatirim-odenekleri-belirlendi-1188
 
Üst